เที่ยววันเด็ก Cook & Coff@ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งรีวิว

จัสมิน จัสมายด์ เที่ยววันเด็กที่ Cook & Coff @ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง มีจัดงานวันเด็ก รีวิวกิจกรรมวันเด็ก พาลูกเที่ยวงานวันเด็ก ให้อาหารสัตว์ แพะ ลูกหมู หมูหลุม ม้า กวางรูซ่า กระต่าย เป็ด ไก่งวง จระเข้ ควาย ปลาคาฟ นั่งรถม้า ขี่ยีราฟ มีบริการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาเฟ่ ล้างรถ

ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้า: ฟรี

ค่าอาหารสัตว์: กำละ 20 บาท

ค่าอาหาร กาแฟ: ถูกกว่าทั่วไปในระยอง

ค่าล้างรถ: 180 บาท

เที่ยววันเด็ก

ติดตามพวกเราได้ที่: Subscribe to Jas Kids Show:

วิดีโอวันเด็ก

แผนที่ Cook & Coff@ห้วยโป่ง

ประวัติ Cook & Coff@ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เที่ยววันเด็ก

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ขังได้แสดงศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สังคมยอมรับในศักยภาพของผู้ต้องขัง และเมื่อได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว ก็จะได้ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก สถานที่พักผ่อนแห่งนี้ มีทั้งร้านอาหาร คาร์แคร์ กาแฟ เบเกอรี่ เสียงดนตรีเพราะๆ รวมถึงการขี่ม้า การนั่งรถม้า ทุ่งนา สวนสัตว์ห้วยโป่ง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ที่เป็นฝีมือของผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกสอนจากเชฟระดับมืออาชีพ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวและพักผ่อนกัน

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นอกจากจะได้ท่องเที่ยว พักผ่อนแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสและให้กำลังใจในการคืนคนดีสู่สังคม เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือน ต.ค. พ.ศ.2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อ สวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ทำให้วันดังกล่าวเป็นวัน World Children's Day เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ทำให้ทั่วโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า ทุก ๆ ปี ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ

งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือน ตุลาคม ถึงปี พ.ศ.2506 และในปี พ.ศ.2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สอง ของเดือนม.ค. เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งในสถานที่ต่างๆ จะมีกิจกรรมนิทรรศการเที่ยววันเด็ก

งานวันเด็กแห่งชาติจึงได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ. 2508 โดยมีคำขวัญวันเด็กในปีนั้นว่า "เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี"และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

คำขวัญวันเด็ก 2566 จาก Paper Planes ทรงอย่างแบด “สร้างสรรค์ความคิด ผูกมิตรซื่อตรง ก้าวอย่างมั่นคง ฟังทรงอย่างแบด”

เนื้อเพลง ท่อนฮุค ทรงอย่างแบด (Bad Boy)

ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่อินกับผู้ชาย bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย
โธ่พ่อหนุ่ม bad boy bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy

#เที่ยว #รีวิว #review #คาเฟ่ #cafe #ห้วยโป่ง #HuaiPong #HueyPong #HuayPong #ระยอง #rayong #Thailand #ราคาถูก #วันเด็ก

Copyright 2023 Jas Kids Show © All Rights Reserved